Kotły wodne jako naczynia ciśnieniowe, których obowiązkiem jest generowanie ciepła

No Comments
Upowszechnianie ciepła z uwzględnieniem zakresów energooszczędności i małej emisji substancji szkodliwych, a także wysokie zabezpieczenie eksploatacji i ciągła dostępność instalacji wyznaczają istotne wymogi w obiektach mieszkalnych.

Kocioł jest zespołem elementów z jakich najważniejszą rolę gra przeponowy wymiennik ciepła, także przedział palenia. Palenie paliwa jest w stanie odbywać się w rozmaitego typu paleniskach, a ciepło przesyłane jest do wody. Kotły wodne to naczynia ciśnieniowe, jakich funkcją jest generowanie pary wodnej o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego. Para owa jest używana na zewnątrz kotła jako składnik roboczy w turbinach parowych, również dla potrzeb grzewczych w wielu procesach technologicznych i w gospodarce miejskiej. Kocioł jest ciągle zasilany wodą zasilającą, opałem i powietrzem. Ciepło konieczne do generowania pary zdobywa się wskutek spalarnia paliwa w palenisku. Gorące gazy spalinowe wznoszą ciepło z paleniska i płyną na długości powierzchni ogrzewalnej kotła, jakiej oddają ciepło, nagrzewając wodę w kotle i wywołując jej parowanie.

Jeżeli zaintrygował Cię opisywany tekst, zobacz ponadto ten link. To bez dwóch zdań świetna strona, na której znajdziesz inne tego typu informacje.

Wyrobem kluczowym kotła jest para wodna o ustalonych parametrach, natomiast produktami ubocznymi, które trzeba usunąć są spaliny, popiół i szlaka.

pompa ciepła

Autor: Peter Stevens
Źródło: http://www.flickr.com
W skład nowoczesnego sprzętu kotłowego wchodzi parownik. Zbudowany jest z jednego, bądź kilku cylindrycznych naczyń stalowych, ewentualnie z rozkładu rur. W parowniku produkuje się para mokra, nasycona o dużym stopniu suchości.

Palenisko, którego zadaniem jest możliwie zupełne wypalanie doprowadzonego paliwa z udziałem powietrza równocześnie doprowadzanego do paleniska. Budowa paleniska zależy od rodzaju opału i od budowy kotła.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*