Jak poradzić sobie z rozbiórką obiektu?

No Comments
Jeśli spotkamy się z koniecznością zburzenia zbędnego, nienadającego się do mieszkania czy nawet już stwarzającemu zagrożenie dla ludzi obiektu, musimy spełnić pewne wymogi formalne i czasem uzyskać potrzebne zgody. Proponujemy zacząć od zapoznania się z poniższy tekstem.

W tejże sytuacji już na początku pojawiają się istotne pytania:

1.

Jeżeli interesują Cię opisane w tym artykule kwestie i masz chęć zobaczyć większą ilość wiadomości na taki temat – wejdź tu kratownice dachowe drewniane!

Co nam wolno a czego nie wolno wyburzyć?
2. Jakie podania i w którym urzędzie należałoby przedstawić?
3. Jak się uporać z odpadami pozostałymi po rozbiórce?

wyburzenia

Autor: Phillip
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedź na pytanie nr 1 jest prosta – da się rozebrać bez pozwolenia urzędu jedynie małe obiekty, niższe niż 8 m i wystarczająco daleko położone od granic działki, aby nie stanowić zagrożenia dla przechodniów. Rzecz jasna obiekt który mamy zamiar zlikwidować nie może być zabytkiem. Na wszystkie inne rozbiórki jest konieczne zezwolenie. Takie pozwolenie wydaje wydział architektury powiatu lub gminy, na którego terenie rzeczona nieruchomość się znajduje (więcej o robotach demontażowych).

Odpowiadając na kolejne pytanie: zupełnie podobnie jak to wygląda w przypadku starań o zezwolenia na wybudowanie nowego budynku, trzeba przedłożyć akt własności tyczący się działki czy budowli, plan wyburzenia razem z rysunkami technicznymi, a także opis zachowania zasad bezpieczeństwa. Jeżeli będzie taka konieczność, również inne dokumenty t.j.: opinię konserwatora zabytków czy też wydziału ochrony środowiska w przypadku kiedy rozbierany

wyburzenia

Autor: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York
Źródło: http://www.flickr.com

budynek znajduje się w obszarze chronionym ze względu na przyrodę. Musimy także pamiętać, iż za bezpieczeństwo ludzi i mienia odpowiedzialny jest zleceniodawca, także materialnie.

Następnym kłopotem do rozwiązania jest kwestia wyzbycia się gruzu oraz innych odpadków budowlanych. Przy małych ilościach odpadów zebranych z remontu domu, możemy je oddać do Punktu SZOK. Spis takowych punktów można odnaleźć w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta. Z kolei w razie wyburzania całego budynku, potrzebny jest zakup kontenerów na odpady i zutylizowanie ich przez wyspecjalizowany zakład. Jeśli w trakcie demontażu zajdzie potrzeba pozbycia się odpadów stanowiących zagrożenie dla zdrowia, tj. przykładowo azbest, nieodzowne będzie wynajęcie specjalistów jak mega-pol).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*