Ciekawy sposób na innowacyjne izolacje budynków

No Comments
Teraz do poprawy izolacji budynków możemy wykorzystywać albo relatywnie grube materiały izolacyjne albo inne, przy czym o wiele cieńsze, zaawansowane surowce.
Tego typu sytuacja może się odmienić dzięki unijnej inicjatywie, w ramach której opracowano nieco mniej kosztowne, lecz niezwykle efektywne, lekkie surowce izolacyjne, które mają zredukowaną grubość.

producenci

Autor: Matteo Doni
Źródło: http://www.flickr.com
izolacje budynków

Autor: Dalibor Tomic
Źródło: http://www.flickr.com
Zadaniem takiego działania jest projekt o nazwie ICE CLAY.

Zapewniamy Ci bezpłatny dostęp (http://www.reacon.pl/us%C5%82ugi/zarzadzanie-procesem-przygotowania-realizacji-inwestycji-budowlanej-design-management-pre-construction/) do nowych niebywale atrakcyjnych wiadomości, które znajdują się na innej stronie. Wystarczy jedynie kliknąć w ten link.

Celem było sporządzenie nowo powstałej wersji stosunkowo niedrogich, ale równocześnie niezwykle niezawodnych surowców izolacyjnych wykorzystywanych w budownictwie. Ich wytwarzanie przyczyni się do polepszenia się konkurencyjności małych albo średnich zakładów współczesnego funkcjonującego na obszarze Unii Europejskiej sektora budowlanego, ponieważ ogólnie wykorzystywane aerożele są stosunkowo kosztowne oraz są oparte na niebezpiecznych procesach produkcyjnych, to w ramach projektu stworzono lekki porowaty materiał kompozytowy wytwarzany przy użyciu przyjaznego dla przyrody procesu osuszania sublimacyjnego.

przemysł - marina

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
Wykonywane w taki sposób izolacje budynków charakteryzują się tym, że stosuje się jedynie nieszkodliwe oraz stosunkowo niedrogie surowce, przykładowo naturalne nanoglinki, przyjazne dla środowiska tanie polimery oraz wodę. Aby do takiego projektu wybrali do aerożelu cztery glinki o bardzo potrzebnych właściwościach.

Naturalny hektoryt oraz syntetyczny hektoryt, przekazują najlepszych glinek do wytwarzania bardzo tiksotropowej zawiesiny wodno żelowej, która zmniejsza swą lepkość pod wpływem naprężenia. Takie glinki hybrydowe pozwalają na osiągnięcie wytrzymalszych aerożelów, niż odmienne glinki, aby lepiej oddziaływały z polimerami tworząc bardziej wytrzymałe struktury.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*