W naszym kraju bardzo ważne są różne ziały przemysłu, choć prym wiodą hutnictwo i górnictwo

No Comments
Nasz kraj jest ceniony za masę różnych aspektów — posiadamy przykładowo świetną produkcję czy turystykę.
Przemysł w Polsce to niezwykle ważna sprawa.

przemysł
Nowoczesny ogród Libet Design w Łodzi

Autor: Libet
Źródło: Libet
Jest sektorem, który w znaczny sposób zaopatruje państwowy budżet. Pewnie nas to nie dziwi, ponieważ na przykład górnictwo oraz hutnictwo nie najgorzej prosperują. Istnieje masa różnych dziedzin przemysłu. Przykładowo: metalurgiczny (hutnictwo i górnictwo), paliwowo-energetyczny (gaz ziemny, elektrociepłownie), elektromaszynowy (środki transportu), chemiczny (zakłady farmaceutyczne i środków piorących), papierniczy (tartaki, fabryki mebli), odzieżowy i skórzany (włókienniczy) czy spożywczy (rzeźnie, przetwórnie rybne, piekarnie, cukiernie, gorzelnie). Krócej można podzielić przemysł na lekki i ciężki. Duża część naszego społeczeństwa zatrudniona jest w przemyśle. Jest on do dziś niezwykle istotny, choć ustępuje laury sektorowi usługowemu. Jednak bez przemysłu nie istniałby dzisiejszy świat. Przecież to, co kupujemy, musi być wcześniej gdzieś zrobione czy wydobyte. Tak działa współczesny świat i raczej się to nie zmieni. Zatem przemysł oraz usługi najnormalniej w świecie się uzupełniają i siebie potrzebują. I tak to współgra od wielu lat — od pamiętnych czasów rewolucji przemysłowej, która rozpoczęła się w Anglii i Szkocji w XVIII stuleciu.

Nikt wtedy zapewne nie przypuszczał, jak bardzo zmieni się przez to ludzkie funkcjonowanie na przestrzeni kolejnych stuleci. Teraz duża część ludzi żyje w miastach, a świat to globalna wioska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*