Od czego zależy prawidłowe działanie osadnika wstępnego?

No Comments
W większej części oczyszczalni, po usunięciu piasku w osadnikach wstępnych powinna być zagwarantowana odpowiednia ilość czasu przetrzymywania w osadniku ścieków oraz powinny być również zminimalizowane turbinalne zaburzenia, zatem zagwarantowana być stosownie niewielka szybkość przepływu.
Innym niezwykle istotnym zadaniem osadnika wstępnego jest usuwanie pływających w ściekach zawiesin, które są lżejsze od wody, zatem części pływających zawiesin, jakie nie były uprzednio oddzielone w Urządzeniach, poprzedzających osadnik wstępny.

działka rekreacyjne

Autor: Metrohouse & Partnerzy S.A.
Źródło: Metrohouse & Partnerzy S.A.

Chodzi tu przeważnie o piaskowniki napowietrzane albo o wydzielone odtłuszczacze. Cząsteczki te unoszą się w stronę powierzchni nieczystości i generują tzw. kożuch. Sedymentacja wstępna może mieć wpływ na dalszy przebieg procesu oczyszczania nieczystości. W prawidłowy sposób eksploatowany osadnik ma dobry wpływ na następne etapy oczyszczania oraz odpowiednią pracę obiektów przed oraz za osadnikiem.
centrala przeciwpożarowa

Autor: D+H
Źródło: D+H
Gwarantują one właściwą pracę takiego elementu. Wydajność działania osadnika zależy m.in. od czasu przytrzymywania ścieków, obciążenia hydraulicznego powierzchni, typu nieczystości, temperatury czy rodzaju zawiesin. Dla osadników obciążenie hydrauliczne powinno wynosić 0,8 do 4,0 m/m h – w zależności od kształtu osadnika oraz urządzenia, które jest za nim zamontowane.

Jeśli interesują Cię interesujące informacje oraz szukasz ich na konkretny temat, kliknij w nasz odsyłacz (https://gruzy.pl/wywoz-odpadow-budowlanych/czestochowa/). Tam znajdziesz potrzebne informacje.

Zawiesiny, jakie posiadają znaczną konsystencję, opadają o wiele szybciej niż te, które są lekkie. Zawiesiny mające nieregularny kształt opadają relatywnie wolno z powodu większy opór tarcia. Kształt, wymiary oraz konsystencję cząsteczek zależy m.in. od mechanizmu kanalizacyjnego i od rodzaju procesów, które poprzedzają sedymentację wstępną. Procesy wstępujące przed osadnikiem tak jak pompowanie czy rozdrabnianie, redukują zdolność zawiesiny do sedymentacji.

Jeśli chodzi o aspekt temperatury, to należałoby wspomnieć, że te duże mają wpływ na obniżanie prędkości sedymentacji, gdyż mają wpływ na gnicie nieczystości. Udział łatwo rozkładalnych ścieków przemysłowych, które mogą zużywać tlen, też ma wpływ na przyspieszanie gnicia nieczystości.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*